Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε'
Καθαρισμός πεδίων
124 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 1880/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο άρθρου 7 ν 4337_2015_Εισόδημα_ΦΠΑ_ άρθρο 79 Ν 4472_2017_άρθρο 28 ν 2859_2000_Έλεγχος χρήσης 2011 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικών στοιχείων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4_ 68 παρ 2 του ν 2238_1994_57 παρ 1 Ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 που επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 7 παρ 3 και 5 ν 4337_2015_ Παραγραφή _ΣτΕ 1738_2017_ Έλεγχος χρήσης 2012_Ενδοκοινοτικές παραδόσεις_ άρθρο 28 ν 2859_2000_σχετ ΠΟΛ 1201_1999 _4189337_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/11/2018
Σελίδα 1 από 7