Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε'
Καθαρισμός πεδίων
199 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 10
Απόφαση ΔΕΔ 661/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Δικαιώματα και αμοιβές ναυτικών πρακτόρων απαλλάσσονται από το φόρο όταν τιμολογούνται απευθείας οι πλοιοκτήτριες εκμεταλλεύτριες ή διαχειρίστριες του πλοίου επιχειρήσεις_ Οι προμήθειες που εισπράττονται από ναυτιλιακά πρακτορεία για διενέργεια μεσολαβητικών εργασιών απαλλάσσονται από το ΦΠΑ εφόσον αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των πλοίων του άρθρου 27 του ν2859_2000 και εισπράττονται από πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία_ Η είσπραξη προμήθειας από επιχειρήσεις ρυμουλκών δεν εμπίπτει στο πεδίο της αντιπροσώπευσης των πλοιοκτητριών εταιρειών και της διενέργειας πράξεων στο όνομα αυτών και επομένως υπόκεινται σε ΦΠΑ _9130637_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/03/2019
Σελίδα 1 από 10