Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε'
Καθαρισμός πεδίων
493 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 25
Απόφαση ΔΕΔ 15/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2021 - Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019-παραβίαση των άρθρων 1§§2 και 3, 2§1, 4§§1, 2, 5, και 25§§1, 3 του Συντάγματος, του άρθρου 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου-παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας των Ελλήνων αφού ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν του αναγνωρίζεται αφορολόγητο όριο αλλά φορολογείται από το πρώτο ευρώ σε αντίθεση με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους _2756856_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/01/2021
Σελίδα 1 από 25