Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε'
Καθαρισμός πεδίων