Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ'
Καθαρισμός πεδίων
464 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 24
Απόφαση ΔΕΔ 1718/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του ΚΦΔ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _3 επί 100 ευρώ ίσον 300 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου για τα φορολογικά έτη 2014 _ 2016 _πιστωτικές_ με πιστωτικό ποσό μεγαλύτερο από το πιστωτικό ποσό των οικείων αρχικών δηλώσεων__ Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της_ _1665656_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/10/2020
Σελίδα 1 από 24