Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ'
Καθαρισμός πεδίων
148 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 8
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1934/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΦΠΑ_Καταλογισμός ΦΠΑ χρήσεων 2008_2010 και επιβολή προστίμων μη υποβολής _Μη υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ χρήσεων 2008-2010 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ 1 του ν 2859_2000_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48 48Α και 50 του ν 2859_2000 ως ίσχυε και 54 του ν 4174_2013_ σχετ υπ’ Aριθ Πρωτ 1106411_5532_ΔΕ_Β΄_09_11_2009 και 1075164_6432_ΔΕ_Β΄_ ΠΟΛ1102_20_08_ 2003 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών _7515207_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2018
Σελίδα 1 από 8