Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Καθαρισμός πεδίων
196 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 10
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/01/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2633/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Φ.Π.Α. ετών 2013 -2016. Αίτηση επιστροφής. Έλεγχος κατόπιν νέων στοιχείων. Εικονικά ως προς το πρόσωπο του εκδότη. Για ην υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης εισοδήματος Φ.Π.Α. ή άλλου φορολογικού αντικειμένου πλην της φορολογίας Κεφαλαίου από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις) δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κύρωσης. Μη υποβολή προστίμου του άρθρου 4 του Ν.2523/97 για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης εφόσον επιβάλλεται πρόσθετος φόρος. _3205268_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/12/2019
Σελίδα 1 από 10