Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η'
Καθαρισμός πεδίων
22 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1912/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 2 περίπτωση β του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 _χρεωστική__ Η μοναδική μεταβολή που επήλθε με την πρώτη τροποποιητική δήλωση_ σε σχέση με την αρχική_ ήταν στην κύρια κατοικία της αρχικής δήλωσης που δηλώθηκε ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία με την τροποποιητική δήλωση και στην πρώτη δευτερεύουσα κατοικία της αρχικής δήλωσης που δηλώθηκε ως κύρια με την τροποποιητική δήλωση_ _519681_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1404/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Το ποσό της έκτακτης παροχής που καταβλήθηκε βάσει των διατάξεων της παρ 9 του άρθρου 5 του Ν 3620 2007 κατά το οικονομικό έτος 2014 και το φορολογικό έτος 2014 δεν συνιστά εισόδημα των υπό κρίση ετών _ αφορά στα έτη 2003-2007 ήτοι σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του Ν 3986 2011 _ κι ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη η επιβολή επ’ αυτού της κατ’ άρθρο 29 του Ν 3986 2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ΣτΕ 295 2017 _3981526_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/07/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/07/2018
Σελίδα 1 από 2