Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
138 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 1711/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Δεκαπέντε _15_ πρόστιμα του ΚΦΔ_ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013_ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΟΛ1119_22_06_2018 Εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ _15 επί 100 ευρώ ίσον 1500 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή δεκαπέντε _15_ τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2015 _ 2019 _πιστωτικές_ με το ίδιο πιστωτικό υπόλοιπο προς έκπτωση με τις προηγηθείσες οικείες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις__ Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της_ _4295538_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/11/2020
Σελίδα 1 από 7