Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
34 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 1443/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014 _ Το μοναδικό στοιχείο στο οποίο επήλθε μεταβολή με την τροποποιητική δήλωση_σε σχέση με την οικεία αρχική δήλωση που είχε υποβληθεί εμπροθέσμως_ήταν ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ακίνητο του_ης προσφεύγοντα_ουσας_λόγω αναριθμητισμού_ _7416927_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/07/2018
Σελίδα 1 από 2