Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
589 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 30
Απόφαση ΔΕΔ 1646/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Δάνειο συναφθέν στο εξωτερικό που εμβάστηκε εκταμιεύτηκε στην Ελλάδα και καταχωρήθηκε στα βιβλία_ ταμειακή διευκόλυνση _τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός _Δάνειο υπό μορφή προκαταβολών_ επιβολή τελών χαρτοσήμου κατά τα οριζόμενα στην παρ 1 του άρθρου 8_στην παρ 5 περ γ΄ και παρ 5 περ γ΄ εδ δ΄ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ _ Έλεγχος ετών 2018_2019 _4033891_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/11/2020
Σελίδα 1 από 30