Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
549 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 28
Απόφαση ΔΕΔ 63e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 και 2 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017_ Διαγραφή του προστίμου λόγω διορθωμένης εικόνας αποδοχών _κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ_ που αναρτήθηκε μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης_ χωρίς σχετική ενημέρωση του_ης προσφεύγοντος_ουσας_ _6306681_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 60e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ β και παρ 2 περ β του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 _χρεωστική__ Διαγραφή του προστίμου λόγω διορθωμένης εικόνας αποδοχών για πρόσθετες τακτικές φορολογητέες αποδοχές από τον ΕΦΚΑ_ η οποία αναρτήθηκε μετά από την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης_ χωρίς καμία σχετική ενημέρωση του_ης υπόχρεου_ης_ _6413494_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 57e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ β και παρ 2 περ β του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή κοινής πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017_ από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε υποχρέωση καταβολής φόρου_ Διαγραφή του προστίμου λόγω διορθωμένων εικόνων αποδοχών για πρόσθετες τακτικές φορολογητέες αποδοχές των συζύγων από τον ΕΦΚΑ_ οι οποίες αναρτήθηκαν μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας κοινής αρχικής δήλωσης_ χωρίς καμία σχετική ενημέρωση των υπόχρεων_ _7242090_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2020
Σελίδα 1 από 28