Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
76 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 1802/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Δύο _2_ πρόστιμα του άρθρου 54 παρ 1 παρ β και παρ 2 περ γ του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _2 επί 250 ευρώ ίσον 500 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή κοινών πρώτων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016_ Μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων των εντύπων Ε2 _Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων Ακινήτων__ διόρθωση ελλιπών οικείων αρχικών δηλώσεων _ΠΟΛ1215_26_11_2018 Εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ__ Διαγραφή των προστίμων_ _3742732_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/12/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/05/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/02/2020
Σελίδα 1 από 4