Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
291 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 15
Απόφαση ΔΕΔ 1332/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 _πιστωτική__ Διόρθωση ελλιπούς οικείας αρχικής δήλωσης _ΠΟΛ1215_26_11_2018 Εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ__ λόγω μεταβολής ποσοστού συνιδιοκτησίας ή χρήσης κύριας κατοικίας_ Διαγραφή του προστίμου_ _5616708_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2020
Σελίδα 1 από 15