Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
92 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 755/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 2 περίπτωση β του Ν4174 2013 _ΚΦΔ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 _χρεωστική__ Η δήλωση υποβλήθηκε για την προσθήκη αναδρομικών ποσών που αφορούν σε επίδομα τέκνων _έντυπο Ε1_ κωδικός 657__ μισθούς _έντυπο Ε1_ κωδικός 344_ και αγροτικές επιδοτήσεις _ ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ _έντυπο Ε1_ κωδικός 660__ _7823756_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/03/2019
Σελίδα 1 από 5