Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
37 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1788/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΦΠΑ _ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν 4174_2013_Μη δήλωση εσόδων από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων _ Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δi της παρ 2 του άρθρου 8 του ν 2859_2000_ άρθρο 137 της Οδηγίας 2006_112_ΕΚ _ Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ανακριβές περιεχόμενο από τις οποίες μετά από έλεγχο δεν προκύπτει φόρος για καταβολή _ Εφαρμογή των διατάξεων της παρ 1 περ α΄ και 2 περ α΄ του άρθρου 54 του Ν 4174_2013_έλεγχος φορολογικού έτους 2016 _9944575_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 25/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/10/2018
Σελίδα 1 από 2