Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
90 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Απόφαση ΔΕΔ 887/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εισόδημα _ΦΠΑ_ Πρόστιμο άρθρου 7 του Ν 4337_2015_ Πρόστιμο άρθρου 54 ν 4174_2013_Τέλη Χαρτοσήμου_Έλεγχος χρήσης 2012 με βάση την ΠΟΛ 1037_ 2005 _Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39α του ν 2859_2000 _Ανωτέρα βία_ Μη προσκόμιση όλων των φορολογικών στοιχείων αγορών_ δαπανών_ πωλήσεων_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΠΔ 186_1992 σε συνδυασμό με τα άρθρα 30_ 31 _32 και 66 του Ν 2238_1994 32 παρ 1 και 48 του ν 2859_2000 και των άρθρων 13 παρ 1δ και 15 παρ 1α του ΚΝΤΧ _9829921_ _2188014_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2019
Σελίδα 1 από 5