Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
57 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1933/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση η και παράγραφος 2 περίπτωση ε του Ν4174 2013 ΚΦΔ _φορολογικό έτος 2017_ _ Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του Ν4174 2013 ΚΦΔ υποχρεώσεις και δη μη διαφύλαξη _ απώλεια χρησιμοποιηθέντος θεωρημένου στελέχους _μπλοκ_ Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης_ Επίκληση ανωτέρας βίας και δη ολοσχερής καταστροφή του στελέχους εξαιτίας διαρροής νερού_ Επίκληση της Αρχής της αναλογικότητας για το πρόστιμο_ _2055518_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2018
Σελίδα 1 από 3