Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
29 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1382/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Ενδικοφανής προσφυγή που στρέφεται κατά αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ σε αίτημα του_ης προσφεύγοντα_ουσας για διαγραφή προστίμου του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _διαδικαστική παράβαση_ _ _Η ενδικοφανής προσφυγή κρίθηκε απαράδεκτη_ _ Υποβολή από τον_ην προσφεύγοντα_ουσα αιτήματος για διαγραφή του προστίμου_διότι ουδέποτε έλαβε ταχυδρομικώς την Πρόσκληση της ΔΟΥ για προσκόμιση φορολογικών στοιχείων_ _585904_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/07/2018
Σελίδα 1 από 2