Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΔΡΑΜΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
103 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/10/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 632/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος _ ΦΠΑ_ άρθρο 58Α Ν 4174_2013_ Έλεγχος προσαύξησης περιουσίας φορολογικών ετών 2016_2017 με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου_ Εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου_ Εμφάνιση ζημιών_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 28 του Ν 4174_2013 και 27 του Ν 4174_2013 σε συνδυασμό με τα άρθρα 30_34 του Ν 4174_2013 _ Σχετ ΠΟΛ 1270_2013_ΠΟΛ 1050_2014 και ΠΟΛ 1076_2015_ Έλεγχος και με τις γενικές διατάξεις με βάση την απόφαση Α1293_2019 _ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων _9297910_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/04/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/02/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/02/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/02/2020
Σελίδα 1 από 6