Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
69 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1960/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Δύο _2_ πρόστιμα του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή δεύτερης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 _μηδενική_ και πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 _πιστωτική__ Οι δύο _2_ τροποποιητικές δηλώσεις υποβλήθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθεί το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ που είχε λάβει η σύζυγός του προσφεύγοντα κατά τα έτη 2015 και 2016_ _7378474_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/12/2018
Σελίδα 1 από 4