Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
161 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Απόφαση ΔΕΔ 1601/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Δύο _2_ πρόστιμα του άρθρου 54 παρ 1 περ β και παρ 2 περ δ του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _2 επί 500 ευρώ ίσον 1000 ευρώ_ _φορολογικό έτος 2020_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή έκτακτων δηλώσεων ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους 01_02_2020 _ 29_02_2020 και 01_03_2020 _ 31_03_2020_ Τρία _3_ πρόστιμα του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _3 x 100 ευρώ ίσον 300 ευρώ_ _φορολογικό έτος 2020_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών _δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα_ για τις ημερολογιακές περιόδους 01_02_2020 _ 29_02_2020 _αρχικός και πρώτος διορθωτικός_ και 01_03_2020 _ 31_03_2020 _αρχικός__ Μερική αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής_ _8529409_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/10/2020
Σελίδα 1 από 9