Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
40 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 1818/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014 _χρεωστική_ _ Για το εκπρόθεσμο της υποβληθείσας δήλωσης ευθύνεται η ΥΔΕ του νομού Έβρου_ η οποία_ κατόπιν έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας περί κατακύρωσης στον_ην προσφεύγοντα_ουσα αναδρομικών οικογενειακού επιδόματος και τόκων επί αυτών_ εξέδωσε_ αρχικώς_ συγκεντρωτική Βεβαίωση Αναδρομικών για όλα τα έτη και όχι για κάθε ένα χωριστά_ _4435953_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/10/2018
Σελίδα 1 από 2