Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
122 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 160/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Κ.Φ.Δ.. Η διαπίστωση της νέας παράβασης πρέπει να λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της προηγούμενης αρχικής παράβασης ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτρεπτικός και κατασταλτικός σκοπός της κυρώσεως (ΣτΕ 1240/2016). Για τη θεμελίωση της υποτροπής η εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης θα πρέπει να αναφέρεται σε χρονική περίοδο μεταγενέστερη της κοινοποίησης της αρχικής πράξης που αποτελεί το εναρκτήριο γεγονός της πενταετίας για την επιμέτρηση της υποτροπής. _2565272_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/01/2020
Σελίδα 1 από 7