Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΞΑΝΘΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
38 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 1819/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ _ Μη προηγούμενη ακρόαση του φορολογούμενου_Παραβίαση ουσιώδους τύπου της πράξης λόγω μη τήρησης της προηγούμενης ακρόασης της προσφεύγουσας _ Πλημμελής αιτιολογία προσβαλλόμενης πράξης μη ειδική σαφής και πλήρης αιτιολογία ως προς την εκτίμηση της αξίας των οικοπέδων που έγινε βάσει συγκριτικών στοιχείων _ Μη εφαρμογή μειωτικού της τιμής εκκίνησης συντελεστή κατά παράβαση ουσιαστικής διάταξης νόμου_ Για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λήφθηκε υπόψη μόνο ο συντελεστής της παλαιότητας των κτισμάτων και κανένας άλλος συντελεστής ο οποίος να αναφέρεται στην ποιότητα της κατασκευής τους _7890589_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 14/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1715/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2015_ η οποία ήταν μηδενική _ Η εκπρόθεσμη δήλωση υποβλήθηκε προκειμένου ο_η προσφεύγων_ουσα να γίνει δεκτός_ή στην λέσχη σίτισης της Σχολής του_της στο ΤΕΙ _ Δεν είχε κανένα εισόδημα και είχε δηλωθεί_για το ίδιο φορολογικό έτος_ως εξαρτώμενο μέλος από τον πατέρα του_της _ _3078974_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/09/2018
Σελίδα 1 από 2