Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
136 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 1687/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Καταλογισμός ΦΠΑ λόγω μη αναγνώρισης πράξεων ως σχετιζομένων με ακίνητα στο εξωτερικό_ άρθρο 14 παρ 4 Ν 2859_2000 _ Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων_ Αίτηση επιστροφής βάσει ΠΟΛ _1104_ 2015 _ Αποδεικνύεται ότι τα ακίνητα βρίσκονται στο εξωτερικό από έλεγχο στην εργολάβο εταιρία_ ΠΟΛ 1052_2017_Εκτελεστικός Κανονισμός 1042_2013 του Συμβουλίου 7ης Οκτωβρίου 2013 _ άρθρα 44 και 47 οδηγίας 2006_112_ΕΚ_Έλεγχος ετών 2016_2018 _1577184_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/09/2020
Σελίδα 1 από 7