Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
107 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/12/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2413/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Επιστροφή ΦΠΑ επενδυτικού αγαθού σε ομάδες παραγωγών κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ 1055_2015_ Άρνηση επιστροφής από τη φορολογική αρχή και αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης του προκύψαντος πιστωτικού υπόλοιπου _Τήρηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων _ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 32 33 και 34 παρ 1 και 3 του ν 2859_2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου ΠΟΛ 1100_24_06_2010 _ την αριθ 397_18235 απόφαση του Υπουργού ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και το με αριθ πρωτ Δ14Α 1179496 ΕΞ 27_12_2012 έγγραφο της ΓΓΔΕ σχετ ΔΕΕ C_126_2014 C_153_2011_ C_ 96_2007 C_424_2012 _ C_590_2013 άρθρα 167_168_187 και 183 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 και άρθρο 27 του κανονισμού 1305_2013 _9767207_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/12/2019
Σελίδα 1 από 6