Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΣΕΡΡΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
18 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/07/2018
Απόφαση ΔΕΔ 969/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της προσφεύγουσας ή του συζύγου της η ιδιότητα του εκδότη των επίμαχων τιμολογίων _Εσφαλμένα προέβη η φορολογική αρχή σε έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων σε βάρος της και επιπλέον σε εξωλογιστικό προσδιορισμό φόρου εισοδήματος καθώς η δραστηριότητα που ασκούσε απέφερε οικογενειακό εισόδημα κατ’ ουσία μισθωτού όπως ήταν και η πραγματική απασχόληση του συζύγου της προσφεύγουσας στην επιχείρηση της _1620234_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/05/2018
Σελίδα 1 από 1