Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΣΕΡΡΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
22 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 31/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ ΑΡΘ 7 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ άρθρο 79 Ν 4472_2017_Έλεγχος χρήσεων 2007-2009 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο έκθεση ελέγχου που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης του αρμόδιου για την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου Προϊσταμένου ΔΟΥ_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4_ 68 παρ 2 του ν 2238_1994_57 παρ 1 Ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 _ και άρθρο 8 παρ 12 ν 1882_1990_ΠΟΛ 1125_2004_ΠΟΛ 1100_ 2001_ Παραγραφή _3883412_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/12/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/10/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/07/2018
Απόφαση ΔΕΔ 969/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της προσφεύγουσας ή του συζύγου της η ιδιότητα του εκδότη των επίμαχων τιμολογίων _Εσφαλμένα προέβη η φορολογική αρχή σε έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων σε βάρος της και επιπλέον σε εξωλογιστικό προσδιορισμό φόρου εισοδήματος καθώς η δραστηριότητα που ασκούσε απέφερε οικογενειακό εισόδημα κατ’ ουσία μισθωτού όπως ήταν και η πραγματική απασχόληση του συζύγου της προσφεύγουσας στην επιχείρηση της _1620234_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/05/2018
Σελίδα 1 από 2