Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΣΕΡΡΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
31 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 579/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 2 περίπτωση γ του Ν4174 2013 _ΚΦΔ__ _ Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης ΦΠΑ για την φορολογική περίοδο από 01_01_2018 έως 31_03_2018 _χρεωστική__ Το εκπρόθεσμο της υποβληθείσας δήλωσης οφείλεται σε παράλειψη έγκαιρης υποβολής δήλωσης υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ_ Επίκληση των αρχών της ισότητας_ της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης_ _8741703_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2019
Απόφαση ΔΕΔ 31/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ ΑΡΘ 7 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ άρθρο 79 Ν 4472_2017_Έλεγχος χρήσεων 2007-2009 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο έκθεση ελέγχου που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης του αρμόδιου για την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου Προϊσταμένου ΔΟΥ_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4_ 68 παρ 2 του ν 2238_1994_57 παρ 1 Ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 _ και άρθρο 8 παρ 12 ν 1882_1990_ΠΟΛ 1125_2004_ΠΟΛ 1100_ 2001_ Παραγραφή _3883412_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/12/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/10/2018
Σελίδα 1 από 2