Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
546 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 28
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/02/2020
Απόφαση ΔΕΔ 329/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 _πιστωτική_ _πρόστιμο 100 ευρώ__ Διορθωμένη εικόνα τακτικών αποδοχών φορολογικού έτους 2017 από τον ΕΦΚΑ_ μετά από την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων_ _7590034_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/02/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/02/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/02/2020
Σελίδα 1 από 28