Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
690 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 35
Απόφαση ΔΕΔ 1814/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Δύο _2_ πρόστιμα του άρθρου 54 παρ 1 και 2 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _2 επί 100 ευρώ ίσον 200 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή κοινής πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 _μηδενική_ και κοινής δεύτερης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 _χρεωστική__ Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της_ _5434582_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 14/12/2020
Σελίδα 1 από 35