Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΝΦΙΑ
ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
10 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2018
Απόφαση ΔΕΔ 493/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΕΝ.Φ.Ι.Α.-2017 - Μη αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ανα διετία - Με την ΠΟΛ 1009/ 20-1-2016 κατόπιν των 4003/ 2014 και 4446/ 2015 αποφάσεων του ΣτΕ η αναπροσαρμογή δεν είναι η προσήκουσα - Μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις Αγοραίες/Εμπορικές αξίες- Παράβαση αρχής φορολογικής ισότητας του άρθρου 4 παραγρ. 5 του Συντάγματος- δεν λαμβάνει υπόψη τη φοροδοτική ικανότητα-Επίκληση των υπ’ άριθ. 2334-2337/2016 αποφάσεων ΣτΕ _5424870_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/01/2018
Σελίδα 1 από 1