Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
161 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Απόφαση ΔΕΔ 1091/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Εισόδημα ακινήτων από ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων σε έδαφος του εκμισθωτή, με δαπάνες του μισθωτή – Ο εκμισθωτής, δυνάμει αναβλητικής αίρεσης, μετά το πέρας της μίσθωσης θα είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης και νομέας των ανεγερθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων: άρθρα 21, 68,84 ν.2238/94 άρθρα 41 ν.4172/13 , 72 ν.4174/13, 1051548/1009/ Α0012/2007, 1037083/10502/Β0012/2009, ΠΟΛ. 1122/14, ΠΟΛ.1103/15, ΣτΕ 67/1995 , 1826/2014 ΔΕΦΑΘ, άρθρο 6 ν 4684/2020 και Ε 2043/2020, Α 1122/2020 _1110 _4447557_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/06/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1092/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Εισόδημα ακινήτων από ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων σε έδαφος του εκμισθωτή, με δαπάνες του μισθωτή – Ο εκμισθωτής, δυνάμει αναβλητικής αίρεσης, μετά το πέρας της μίσθωσης θα είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης και νομέας των ανεγερθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων: άρθρα 21, 68,84 ν.2238/94 άρθρα 41 ν.4172/13 , 72 ν.4174/13, 1051548/1009/ Α0012/2007, 1037083/10502/Β0012/2009, ΠΟΛ. 1122/14, ΠΟΛ.1103/15, ΣτΕ 67/1995 , 1826/2014 ΔΕΦΑΘ, άρθρο 6 ν 4684/2020 και Ε 2043/2020, Α 1122/2020 _1110 _1990850_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/06/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 27/01/2020
Σελίδα 1 από 9