Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
105 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 4992/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 14.673,00 € ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣτΕ1542/2016 ΣτΕ 565/2008 2054/1995 ΠΟΛ 1064/2017 _4671098_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/12/2018
Σελίδα 1 από 6