Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
18 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 1180/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, προκειμένου για νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, διενεργείται αυτομάτως/αυτοδικαίως, ευθύς μόλις υποβάλλεται η σχετική φορολογική δήλωση του οικείου έτους. Η προσφεύγουσα-συμπλοιοκτησία δύναται να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις διατυπώνοντας επιφύλαξη ως προς τα οικεία τέλη επιτηδεύματος:άρθρο 31 του ν. 3986/11, ΠΟΛ.1167/11, άρθρο 68 παρ. 1 & 3 ν. 4172/13, άρθρο 31 παρ. 1 & άρθρο 30 παρ. 1 εδ. α΄-β΄ & άρθρο 32 παρ. 1-2 & άρθρο 63 παρ. 1 εδ. α΄,γ΄ & άρθρο 45 παρ. 1, 2 περ. α΄ & άρθρα 19, 20, 63 ν. 4174/2013, άρθρο 73 παρ. 1 ν.δ. 356/1974 _1112 _269935_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/06/2020
Σελίδα 1 από 1