Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Καθαρισμός πεδίων
11953 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 598
Απόφαση ΔΕΔ 1635/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Πρωτογενείς καταθέσεις. Τυπική πλημμέλεια, λόγω μη κλήσης του φορολογούμενου για παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν.4174/2013, ασυμφωνίας της φορολογικής βάσης σημειώματος διαπιστώσεων, προσωρινών προσδιορισμών και πράξεων. Έλλειψη σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την διακεκριμένη καταγραφή των εγγραφών/κινήσεων σε τραπεζικούς του λογαριασμούς, που προσδιορίσθηκαν ως πρωτογενείς καταθέσεις τις οποίες ο έλεγχος συνεκτίμησε και έκρινε ότι στοιχειοθετείται η παράβαση της μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. _9578298_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/10/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/10/2020
Απόφαση ΔΕΔ 73e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017_ Διαγραφή του προστίμου λόγω διορθωμένης εικόνας αποδοχών για πρόσθετες τακτικές φορολογητέες αποδοχές από τον ΕΦΚΑ_ η οποία αναρτήθηκε μετά από την εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας αρχικής δήλωσης_ χωρίς καμία σχετική ενημέρωση του_ης υπόχρεου_ης_ _2481501_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1601/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Δύο _2_ πρόστιμα του άρθρου 54 παρ 1 περ β και παρ 2 περ δ του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _2 επί 500 ευρώ ίσον 1000 ευρώ_ _φορολογικό έτος 2020_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή έκτακτων δηλώσεων ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους 01_02_2020 _ 29_02_2020 και 01_03_2020 _ 31_03_2020_ Τρία _3_ πρόστιμα του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _3 x 100 ευρώ ίσον 300 ευρώ_ _φορολογικό έτος 2020_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών _δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα_ για τις ημερολογιακές περιόδους 01_02_2020 _ 29_02_2020 _αρχικός και πρώτος διορθωτικός_ και 01_03_2020 _ 31_03_2020 _αρχικός__ Μερική αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής_ _8529409_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/10/2020
Σελίδα 1 από 598