Έγγραφα Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Περισσότερες επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
Έτος: 2021
Καθαρισμός πεδίων
2429 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 122
Απόφαση ΔΕΔ 2403/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021 - Κέρδος πώλησης ακινήτου (άρθρο 28§§2,3 του ν. 2238/1994) - δεδομένου ότι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, μπορεί να αποτελεί και η ωφέλεια που προκύπτει από μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη μεταβίβασης ακινήτου, για τον χαρακτηρισμό πράξης αγοραπωλησίας αυτού ως κερδοσκοπικής, κρίσιμο είναι, αν η πρόθεση για την επίτευξη κέρδους υπήρχε κατά το χρόνο κτήσης του ακινήτου, κριτήριο δε για τη διακρίβωση της κερδοσκοπικής πρόθεσης, αποτελεί α) το χρονικό διάστημα που παρήλθε από το χρόνο της αγοράς μέχρι την πώληση του ακινήτου, καθώς και β) αν η αγοραπωλησία έγινε με σκοπό την επίτευξη κέρδους ή την αξιοποίηση κεφαλαίου_1110 _7631747_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/09/2021
Σελίδα 1 από 122