Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία ΔΕΔ: Ενδικοφανείς Προσφυγές
Κατηγορία Φόρου: ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4446/2016 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
87 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Απόφαση ΔΕΔ 911/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή στα παιχνίδια της « Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» δύνανται να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή των περιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, αφού όμως μειωθούν με τα καταβληθέντα ποσά κατά τη διάρκεια της χρήσης για συμμετοχή στα παιχνίδια αυτά. Τροποποιητικές δηλώσεις βάσει του ν. 4446/2016 για δήλωση κερδών από ΟΔΙΕ - άρθρο 57 του ν.4446/2016 άρθρα 1 και 2 του α’ γενικού μέρους της ΠΟΛ.1115/2017 αριθ. πρωτ.1087965/ 1573/Α0012/29-10-2008 ΓΓΔΕ _1110 _2496235_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/03/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1637/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Δεν προσβάλλονται παραδεκτώς με ενδικοφανή προσφυγή πράξεις των διοικητικών οργάνων που στερούνται εκτελεστότητας όπως βεβαιωτικές πράξεις με τις οποίες δηλώνεται εμμονή της Διοίκησης σε προγενέστερη διοικητική πράξη χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα _ Η τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ επί αίτησης της προσφεύγουσας για επιστροφή καταβληθέντων ποσών που επιβλήθηκαν με πράξεις επιβολής προστίμων και βεβαιώθηκαν από τη φορολογική αρχή στερείται εκτελεστότητας _9172427_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2018
Σελίδα 1 από 5