Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 54 ΚΦΔ)
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
56 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/10/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1960/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμα του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 2 περίπτωση γ του Ν4174_2013 _ΚΦΔ__ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης και δεύτερης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 _χρεωστικές__ Εκ παραδρομής υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2016_ αντί για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2017 και υποβολή δεύτερης τροποποιητικής δήλωσης για διόρθωση του λάθους_ _745142_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/09/2019
Σελίδα 1 από 3