Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Καθαρισμός πεδίων
34 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/07/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1575/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Εισόδημα – στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους 2015 είχαν συμπληρωθεί οι κωδικοί 619 και 517 με ποσά απαλασσόμενα ή εξαιρούμενα του φόρου και ο κωδικός 905 που αφορά σε ποσοστό αναπηρίας – δεν προέκυπτε η ένταξη στην κατηγορία αναπήρων δικαιούμενων μείωσης φόρου – ζητήθηκαν δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν – έγινε αίτηση για νέα εκκαθάριση βάσει της αρχικά υποβληθείσας δήλωσης που απορρίφθηκε από τη Δ.Ο.Υ. _1498638_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/03/2018
Σελίδα 1 από 2