Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
428 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 22
Απόφαση ΔΕΔ 2445/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΦΠΑ αρνητική απάντηση σε αίτημα επιστροφής λόγω παραγραφής. Ο κώδικας ΦΠΑ άρθρο 57 περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την παραγραφή απαίτησης προς επιστροφή, και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 90§1 του ν. 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού η δε σχετική αξίωση υπόκειται στον ειδικότερο κανόνα της τριετούς παραγραφής της παρ. 5 του άρθρου 57 του κώδικα ΦΠΑ - ν. 2859/2000. Η αίτηση προς επιστροφή αφορά τη χρήση 2013 και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 72§43 του ν. 4172/2013 (ΚΦΔ), ούτε και οι διατάξεις του άρθρου 42§4 του ίδιου κώδικα, καθόσον αυτές ισχύουν από 01/01/2014_1112 _3889204_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Σελίδα 1 από 22