Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
205 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 11
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 158/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_Αίτημα επιστροφής ΦΠΑ_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 παρ 1εδ ζ΄_ 28_ 30_ παρ 4 και της παρ 1 του άρθρου 34 του ν 2859_2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Π 2869_ΠΟΛ137_1987 και της ΠΟΛ1262_1993_ Διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών_ δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών _ Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση _ σχετ ΔΕΕ C_271_2006 και Άρθρο 168 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 _8743692_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2019
Σελίδα 1 από 11