Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
3024 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 152
Απόφαση ΔΕΔ 1565/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.1809/1988 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/12/2013_ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Υ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ_ΑΡΘΡΑ 1§§1 & 5 & 6 ΚΑΙ 10§§1 & 2 & 3ΠΕΡ. Γ.2 ΚΑΙ Ε.3 ΤΟΥ Ν.1809/1988 _ΑΡΘΡΑ 5§2 ΠΕΡ.Α ΕΔΑΦ. Β’ §8 ΠΕΡ.Α ΚΑΙ §9 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: ΑΡΘΡΟ 7§§3 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ Ν.4337/2015_1111 _5781825_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 27/07/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1203/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος _ άρθρα 21 παρ 1β΄ του ν 2238_1994_ 39 παρ 1 και 40 του ν 4172_2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ1103_11_05_2015 _ Εισόδημα από ανέγερση οικοδομής που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή _ Έλεγχος ετών 2007-2016 με συμπληρωματικά στοιχεία _ Εφαρμογή των διατάξεων της ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 και της ΠΟΛ 1175_2017_ σχετ τα αριθ πρωτ 1036249_672_Α0012_14_5_2001 και Δ12Α 1042139 ΕΞ 2012 _07_03_2012 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών_ Παραγραφή της φορολογίας τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για τα έτος 2007_Τυπική πλημμέλεια ως προς τη σύζυγο λόγω μη κοινοποίησης της εντολής ελέγχου_ Ενάσκηση επικαρπίας_ μεταβίβαση επικαρπίας _1160090_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/07/2020
Σελίδα 1 από 152