Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
3091 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 155
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2142/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6§1& 2§1 & 4§§ 3 ΚΑΙ 5 & 24§3 ΚΑΙ 17§2 ΤΟΥ ΠΔ 186/92 (Κ.Β.Σ.)_ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΑ) ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΩΝ Ε.Λ.Π.& ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13§1 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)_ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟ_1112 _2632852_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/10/2020
Σελίδα 1 από 155