Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
63 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 351/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην έννοια των δαπανών που εκπίπτουν περιλαμβάνονται μόνο αυτές για τις οποίες βαρύνεται ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών και όχι τυχόν δαπάνες που βαρύνουν τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, αντίστοιχα. Δεν υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις, για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή για εκείνα τα οποία έχουν τεθεί εκτός εκμετάλλευσης. _8824600_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/01/2019
Σελίδα 1 από 4