Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΔΕΚΤΕΣ ΛΟΓΩ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
103 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Απόφαση ΔΕΔ 1803/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Εκκαθάριση_ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ._ εκπροθέσμως υποβληθείσας πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016_ χωρίς να γίνει αποδεκτό το περιεχόμενο αυτής _άρθρο 34 του Ν4174 2013 ΚΦΔ_ και βεβαίωση προστίμου διαδικαστικής παράβασης για το εκπρόθεσμο της εν λόγω δήλωσης_ χωρίς την σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου και την έκδοση Πράξης Επιβολής Προστίμου_ _2340138_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2018
Σελίδα 1 από 6