Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΔΕΚΤΕΣ ΛΟΓΩ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
420 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 21
Απόφαση ΔΕΔ 1688/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Έλεγχος επιστροφής ΦΠΑ _ Μείωση του προς έκπτωση ποσού λόγω μη αναγνώρισης πράξεων ως ενδοκοινοτικών παραδόσεων _ άρθρα 34 και 28 Ν 2859_2000 _ ΠΟΛ 1201_1999_ Κανονισμός 904_2010 του Συμβουλίου περί διοικητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης _Τυπική πλημμέλεια _Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας περί διοικητικής συνδρομής_ άρθρα 138 _242_ 262 και 250 οδηγίας 2006_112_ΕΚ_Έλεγχος έτους 2020 _8947304_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1635/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Πρωτογενείς καταθέσεις. Τυπική πλημμέλεια, λόγω μη κλήσης του φορολογούμενου για παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν.4174/2013, ασυμφωνίας της φορολογικής βάσης σημειώματος διαπιστώσεων, προσωρινών προσδιορισμών και πράξεων. Έλλειψη σαφούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την διακεκριμένη καταγραφή των εγγραφών/κινήσεων σε τραπεζικούς του λογαριασμούς, που προσδιορίσθηκαν ως πρωτογενείς καταθέσεις τις οποίες ο έλεγχος συνεκτίμησε και έκρινε ότι στοιχειοθετείται η παράβαση της μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. _9578298_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/10/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2020
Σελίδα 1 από 21