Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
45 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 4780/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ………….ΈΚΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ. ΑΡΘΡΟ 72 § 10 ΤΟΥ Ν 4174/2013 _861216_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/11/2018
Σελίδα 1 από 3