Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
69 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 1431/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος _ Αρχή του άρθρου 7 του Ν 3691_2008 _Άρθρα _21 παρ 4 _28 παρ 2 και 29 παρ 4 του Ν 4172_2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1050_2014 και την Ε 2015_2020 _ έλεγχος και με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών και συγκεκριμένα της τεχνικής της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου_ Προσαύξηση περιουσίας_ Έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων της ημεδαπής_ Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών_ Προσδιορισμός διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος_ κεφαλαίου σε μετρητά με βάση τις πραγματικές οικογενειακές δαπάνες και τα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων_ Έλεγχος έτους 2014_ Δ6Δ 1095210 ΕΞ 2014/25_06_2014 εγκύκλιος της ΓΓΔΕ_ Εφαρμογή των διατάξεων της ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 και της ΠΟΛ 1175_2017 _ σχετ ΣτΕ 884_2016 _6681125_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1430/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος_ Αρχή του άρθρου 7 του Ν 3691_2008 _ Άρθρα 48 παρ 3 του Ν 2238_1994_ σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1050_2014_ έλεγχος και με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών και συγκεκριμένα της τεχνικής της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου_ Προσαύξηση περιουσίας_ Έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων της ημεδαπής_ Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών_ Προσδιορισμός διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος_ κεφαλαίου σε μετρητά με βάση τις πραγματικές οικογενειακές δαπάνες και τα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων_ Έλεγχος έτους 2013_ Δ6Δ 1095210 ΕΞ 2014/25_06_2014 εγκύκλιος της ΓΓΔΕ_ Εφαρμογή των διατάξεων της ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 και της ΠΟΛ 1175_2017 _ σχετ ΣτΕ 884_2016 _5303922_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1433/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος_ Αρχή του άρθρου 7 του Ν 3691_2008 _ Άρθρα 48 παρ 3 του Ν 2238_1994 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1050_2014_ έλεγχος και με την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών και συγκεκριμένα της τεχνικής της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου_ Συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της εν λόγω τεχνικής_ Προσαύξηση περιουσίας_ Έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων της ημεδαπής_ _ Έλεγχος έτους 2013_ Δ6Δ 1095210 ΕΞ 2014/25_06_2014 εγκύκλιος της ΓΓΔΕ_ Εφαρμογή των διατάξεων της ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 και της ΠΟΛ 1175_2017 _ σχετ ΣτΕ 884_2016 _1502264_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/09/2020
Σελίδα 1 από 4