Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ/ΑΠΟΚΡΥΨΗ
Καθαρισμός πεδίων
461 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 24
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/02/2020
Απόφαση ΔΕΔ 304/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Εισόδημα _ΦΠΑ_ Πρόστιμο του άρθρου 7 παρ 3ζ΄ ν4337/15 _Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων από ταξιδιωτικό πρακτορείο _Έλεγχος χρήσης 2013 και φορολ ετών 2014_2015_ Δρομολόγια σε τρίτες χώρες_ Μη υποβολή καταχώρηση συμφωνητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 16 του άρθρου 8 Ν 1882/1990 - Εφαρμογή άρθρου 14 παρ 5 Ν 2859_2000 και του άρθρου 48 της Οδηγίας 2006_112_ΕΚ περί ΦΠΑ για τη διαδρομή που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας _1112 _5237178_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/02/2020
Σελίδα 1 από 24