Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
76 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 943/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Δύο _2_ πρόστιμα_ του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση η και παράγραφος 2 περίπτωση ε_ του Ν4174 2013 _ΚΦΔ_ και του ίδιου άρθρου παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του ίδιου νόμου _ Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του Ν4174 2013 _ΚΦΔ_ υποχρεώσεις και δη μη τήρηση βιβλίων και μη υποβολή φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα και δη δήλωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος_ αντιστοίχως_ _8021962_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1934/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΦΠΑ_Καταλογισμός ΦΠΑ χρήσεων 2008_2010 και επιβολή προστίμων μη υποβολής _Μη υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ χρήσεων 2008-2010 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ 1 του ν 2859_2000_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48 48Α και 50 του ν 2859_2000 ως ίσχυε και 54 του ν 4174_2013_ σχετ υπ’ Aριθ Πρωτ 1106411_5532_ΔΕ_Β΄_09_11_2009 και 1075164_6432_ΔΕ_Β΄_ ΠΟΛ1102_20_08_ 2003 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών _7515207_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1881/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ­_ ΚΝΤΧ_ Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ως άνω τέλη _Σύμβαση δανείου κατ’ άρθρο 806 ΑΚ_ Μικτός Τρεχούμενος Δοσοληπτικός λογαριασμός_ Διαγραφή υπολοίπου πελατών _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 παρ 1α και παρ 5γ εδαφ δ΄ και 13 παρ 1α του ΠΔ της 28_7_1931σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ 1β του Ν 2859_2000_ Έλεγχος χρήσης 2011 _1559455_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2018
Σελίδα 1 από 4