Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΒΣ/ΚΦΑΣ/ΕΛΠ
Καθαρισμός πεδίων
114 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Απόφαση ΔΕΔ 159/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες _ Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου _6596036_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1947/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Δύο _2_ πρόστιμα_ άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174 2013 ΚΦΔ και άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση η και παράγραφος 2 περίπτωση ε του ίδιου νόμου _φορολογικό έτος 2015_ _ Μη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα και δη έναρξης εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας και μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του Ν4174 2013 ΚΦΔ υποχρεώσεις και δη μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων _βιβλίων__ Από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται η εμπορία τσιγάρων_ _7289371_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 14/12/2018
Σελίδα 1 από 6