Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΒΣ/ΚΦΑΣ/ΕΛΠ/ΚΦΔ
Καθαρισμός πεδίων
166 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/03/2019
Απόφαση ΔΕΔ 692/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η γενική και αόριστη αναφορά ότι η προσφεύγουσα έλαβε ανακριβή φορολογικά στοιχεία για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ δεν δύναται να αποτελέσει αιτιολογία επαρκή και ικανή να στοιχειοθετήσει την κατ άρθρο 58Α παρ1 ν4174_2013 επιβολή προστίμου_ Η τυχόν διάπραξη παραβάσεων παραλείψεων ή παρατυπιών άλλων διατάξεων της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας δε συνιστά λόγο για την επιβολή του εν λόγω προστίμου _7831166_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/03/2019
Σελίδα 1 από 9