Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
5 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 2104/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ­ _Έλεγχος φορολογίας εισοδήματος κατόπιν καταγγελίας και ανοίγματος λογαριασμών στα έτη 2013 και 2014_Παροχή σε είδος με μορφή δανείου από την ΑΕ σε μέτοχο της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 13 του Ν 4172_2013 και της ΠΟΛ 1219_2014 στο έτος 2014_ Δεν προκύπτουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύσταση δανείου_ Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ως άνω τέλη στα έτη 2013 και 2014_ Ταμειακή διευκόλυνση μετόχων σε ΑΕ βάσει εγγραφών στα βιβλία της_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 παρ 5 περ γ εδαφ δ΄ του ΠΔ της 28_7_1931 _4124719_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2019
Σελίδα 1 από 1