Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ/ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
230 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 12
Απόφαση ΔΕΔ 2353/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Ε.για την αρχική υποβολή της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2). Το Ε2 είναι πληροφοριακό στοιχείο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αποτελεί αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και στην περίπτωση αρχικής εκπρόθεσμης υποβολής του, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013: Άρθρο 18,19. 54 παρ. 1 και 2 του Ν. 4174/2013, ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ.1041/2016 _1112 _2627577_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/11/2020
Σελίδα 1 από 12