Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Δεν υπάρχουν έγγραφα
Τύπος Εγγράφου []
Έτος Έκδοσης []
4581 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 230
Απόφαση ΔΕΔ 8/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΕΝΦΙΑ 2019 _1112 _8782727_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2020
Απόφαση ΔΕΔ 5/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΕΝΦΙΑ σε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται υπό απαλλοτρίωση και ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου.Σύμφωνα με το Ρυμοτομικό Διάταγμα, καταλαμβάνει τμήμα χώρου αναψυχής και άθλησης και τμήμα πεζόδρομου: άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος, 4446/2015 Απόφαση ΣτΕ, άρθρα 3 &7 ν.4223/2013, ΠΟΛ. 1231/2014, άρθρα 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1, άρθρο 87 παρ. 2 & 93 παρ. 4 του Συντάγματος, ΠΟΛ. 1248/2014 _1112 _3437093_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2020

Σελίδα 1 από 230