Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Δεν υπάρχουν έγγραφα
Τύπος Εγγράφου []
Έτος Έκδοσης []
4944 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 248
Απόφαση ΔΕΔ 103/Αναπομπές/Αθήνα/2020 - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ _7969259_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2610/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 43Α Ν. 4172/2013 ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_ΆΡΘΡΟ 20 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) Ν. 4174/2013_ΆΡΘΡΑ 8 (ΠΑΡ. 4) & 12 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3) & 14 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) & 15 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3) & 43Α (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) ΚΑΙ 60 (ΠΑΡ. 5) Ν. 4172/2013& ΆΡΘΡΟ 35 (ΠΑΡ. 7) Ν. 2912/2001 & ΆΡΘΡΟ 34 (ΠΑΡ. 8) Ν. 2682/1999& Π.Δ. 8/2004 & A. 1070/31-03-2020_1112 _7390864_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2609/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 43Α Ν. 4172/2013 ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_ΆΡΘΡΟ 20 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) Ν. 4174/2013_ΆΡΘΡΑ 8 (ΠΑΡ. 4) & 12 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3) & 14 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) & 15 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3) & 43Α (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) ΚΑΙ 60 (ΠΑΡ. 5) Ν. 4172/2013 & ΆΡΘΡΟ 35 (ΠΑΡ. 7) Ν. 2912/2001 & ΆΡΘΡΟ 34 (ΠΑΡ. 8) Ν. 2682/1999& Π.Δ. 8/2004 & A. 1070/31-03-2020_1112 _8311732_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2608/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 43Α Ν. 4172/2013 ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_ΆΡΘΡΟ 20 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) Ν. 4174/2013_ΆΡΘΡΑ 8 (ΠΑΡ. 4) & 12 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3) & 14 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) & 15 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3) & 43Α (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) ΚΑΙ 60 (ΠΑΡ. 5) Ν. 4172/2013 & ΆΡΘΡΟ 35 (ΠΑΡ. 7) Ν. 2912/2001 & ΆΡΘΡΟ 34 (ΠΑΡ. 8) Ν. 2682/1999& Π.Δ. 8/2004 & A. 1070/31-03-2020_1112 _4359639_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2607/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 43Α Ν. 4172/2013 ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_ΆΡΘΡΟ 20 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) Ν. 4174/2013_ΆΡΘΡΑ 8 (ΠΑΡ. 4) & 12 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3) & 14 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) & 15 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3) & 43Α (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) ΚΑΙ 60 (ΠΑΡ. 5) Ν. 4172/2013 & ΆΡΘΡΟ 35 (ΠΑΡ. 7) Ν. 2912/2001 & ΆΡΘΡΟ 34 (ΠΑΡ. 8) Ν. 2682/1999& Π.Δ. 8/2004 & A. 1070/31-03-2020_1112 _6562268_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2020

Σελίδα 1 από 248