Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: Τελωνειακά Θέματα
Υπογράφοντες: ---ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
12 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΠΟΛ. 1026/2016 - Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη : α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωση τους στο εσωτερικό της χώρας ΘΕΜΑ : Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη : α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωση τους στο εσωτερικό της χώρας
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 16/02/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τύπος εγγράφου: Απόφαση Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2014

1. Το μέρος ΙΙΙ του Κεφαλαίου Β, Αρμοδιότητες λοιπών Τελωνείων Β΄τάξης - Α. Εισαγωγή, άρθρο 3, παράγραφος 1 τροποποιείται και η πρόταση «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εισαγωγή για ανάλωση ή Ελεύθερη Κυκλοφορία δια των Τελωνείων αυτών» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διαμετακόμιση και η εισαγωγή για ανάλωση ή Ελεύθερη Κυκλοφορία δια των Τελωνείων αυτών». Στο ίδιο μέρος
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/11/2015
από το πεδίο S32: «Δείκτης Ειδικής Περίπτωσης». ΣΧΕΤ : 1. Η αριθμ. Δ19Α 5013811 ΕΞ 2014/3-6-2014 ΕΔΥΟ 2. Η αριθμ. Δ19Α 5008552 ΕΞ 2013/4-3-2013 ΕΔΥΟ 3. Το αριθμ. 11197/Γ4-1416/5-11-2015 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ. Κεφάλαιο 1 Οδηγίες συμπλήρωσης των θέσεων 17α και 21 του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. Με αφορμή
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/06/2014

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΡΟΛΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ- ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ- ΕΞΟΔΟΥ ...................................................................................................... 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 _________________________________________________________________________________ 9
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/02/2016
έδαφος της Κοινότητας ( π.χ GR: Ελλάδα, FR: Γαλλία, κλπ) τότε η θέση 1α: «Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «CO». Κατόπιν των ανωτέρω οι παρ. Α και Β του Κεφαλαίου 1 της σχετικής (1) ΕΔΥΟ αντικαθίστανται από το παρακάτω κείμενο: «Α. Συμπλήρωση της θέσης 17α : «Κωδικός Χώρας Προορισμού» όταν 1α=ΕΧ ή CO ή EU και 37β=F61, F62, F63. Η θέση 17α, μετά και τις βελτιώσεις που έχουν γίνει
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/02/2016
έδαφος της Κοινότητας ( π.χ GR: Ελλάδα, FR: Γαλλία, κλπ) τότε η θέση 1α: «Διασάφηση» συμπληρώνεται με την ένδειξη «CO». Κατόπιν των ανωτέρω οι παρ. Α και Β του Κεφαλαίου 1 της σχετικής (1) ΕΔΥΟ αντικαθίστανται από το παρακάτω κείμενο: «Α. Συμπλήρωση της θέσης 17α : «Κωδικός Χώρας Προορισμού» όταν 1α=ΕΧ ή CO ή EU και 37β=F61, F62, F63. Η θέση 17α, μετά και τις βελτιώσεις που έχουν γίνει
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/08/2015
Σελίδα 1 από 1