Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.)
Υπογράφοντες: ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Καθαρισμός πεδίων