Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου Απόφαση
Θεματική Ενότητα: ---Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπογράφοντες: ---ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Καθαρισμός πεδίων