Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Έτος: 2019
Καθαρισμός πεδίων
22 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 39/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 ΛΟΓΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2§1 12§1 18§2 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Ν. 4472/2017 ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ _4179433_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/01/2019
Σελίδα 1 από 2