Επιλογές
Υπογράφοντες: ---ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
1001 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 51
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 02/06/2014
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 02/06/2014
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ 2016/2016 - «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων» ΘΕΜΑ : «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων»
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 29/12/2016
Σελίδα 1 από 51