Επιλογές
Τύπος εγγράφου Εγκύκλιος
Καθαρισμός πεδίων
3079 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 154
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2106/2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 12 της «Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου» για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β΄ Παιδιατρικής- Νευρολογικής Κλινικής του Β΄ ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄78).
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/06/2019
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/06/2019
Σελίδα 1 από 154