82 Α' 1953

Νόμος 2367/1953

Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων

10 Απριλίου 1953