232 Α' 1978

Νόμος 849/1978

ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

22 Δεκεμβρίου 1978