32 Α' 1980

Νόμος 1020/1980

ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ «ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ TIR (ΣΥΜΒΑΣΙΣ TIR).

09 Φεβρουαρίου 1980