109 Α' 2001

Νόμος 2915/2001

Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις

29 Μαΐου 2001