116 Α' 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 73/2015

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

23 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116
23 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 73
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 81 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98), με πρόταση του Πρωθυ−
πουργού, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε τους:
1) Ιωάννη Δραγασάκη του Ανδρέα σε θέση Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης,
2) Παναγιώτη Κουρουμπλή του Ελευθερίου στη θέση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης,
3) Γεώργιο Σταθάκη του Μηνά στη θέση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
4) Παναγιώτη Καμμένο του Ηλία στη θέση του Υπουρ−
γού Εθνικής Άμυνας,
5) Νικόλαο Φίλη του Αριστοτέλη στη θέση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
6) Νικόλαο Κοτζιά του Αγγέλου στη θέση του Υπουρ−
γού Εξωτερικών,
7) Νικόλαο Παρασκευόπουλο του Ανδρέα στη θέση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων,
8) Γεώργιο Κατρούγκαλο του Στέλιου – Παναγιώτη στη
θέση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
9) Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου στη θέση του Υπουρ−
γού Υγείας,
10) Αριστείδη – Νικόλαο – Δημήτριο Μπαλτά του
Αλεξάνδρου στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού,
11) Ευκλείδη Τσακαλώτο του Στεφάνου στη θέση του
Υπουργού Οικονομικών,
12) Παναγιώτη Σκουρλέτη του Βασιλείου στη θέση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
13) Χρήστο Σπίρτζη του Παναγιώτη στη θέση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
14) Θεόδωρο Δρίτσα του Παναγιώτη στη θέση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
15) Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου στη θέση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
16) Νικόλαο Παππά του Στυλιανού στη θέση του
Υπουργού Επικρατείας,
17) Αλέξανδρο Φλαμπουράρη του Γερασίμου στη θέση
του Υπουργού Επικρατείας,
18) Χριστόφορο Βερναρδάκη του Δημοσθένη στη θέση
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
19) Νικόλαο Τόσκα του Στεφάνου στη θέση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης,
20) Ιωάννη Μουζάλα του Ευστρατίου στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
21) Έλενα Κουντουρά του Αλεξάνδρου στη θέση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού,
22) Δημήτριο Βίτσα του Αθανασίου στη θέση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
23) Αθανασία Αναγνωστοπούλου του Πέτρου στη θέση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων,
24) Κωνσταντίνο Φωτάκη του Εμμανουήλ στη θέση
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων,
25) Νικόλαο Ξυδάκη του Γαλάτη στη θέση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,
26) Δημήτριο Παπαγγελόπουλο του Παρασκευά στη
θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
27) Θεανώ Φωτίου του Βασιλείου στη θέση της Ανα−
πληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
28) Ουρανία Αντωνοπούλου του Αντωνίου στη θέση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
29) Παύλο Πολάκη του Πέτρου στη θέση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Υγείας,
30) Τρύφωνα Αλεξιάδη του Ζαφείρη στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
31) Γεώργιο Χουλιαράκη του Μιχαήλ στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφαλμάτων στο αρχικό ακριβές αντίγραφο
32) Ιωάννη Τσιρώνη του Αγγέλου στη θέση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
33) Μάρκο Μπόλαρη του Ηλία στη θέση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
34) Τέρενς − Σπένσερ – Νικόλαο Κουίκ του Φιλίππου
στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,
35) Όλγα Γεροβασίλη του Βασιλείου στη θέση της
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,
36) Ιωάννη Μπαλάφα του Περικλή στη θέση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
37) Μαρία Κόλλια − Τσαρουχά του Ευστρατίου στη
θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης,
38) Αλέξανδρο Χαρίτση του Βύρωνα στη θέση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
39) Θεοδώρα Τζάκρη του Εμμανουήλ στη θέση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
40) Θεοδόση Πελεγρίνη του Νικολάου στη θέση του
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
41) Ιωάννη Αμανατίδη του Γεωργίου στη θέση του
Υφυπουργού Εξωτερικών,
42) Αναστάσιο Πετρόπουλο του Πέτρου στη θέση του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης,
43) Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή του Νικολάου στη
θέση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,
44) Δημήτριο Καμμένο του Κωνσταντίνου στη θέση
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο Άρθρο Μόνο

Διορίζουμε τους: 1) Ιωάννη Δραγασάκη του Ανδρέα σε θέση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 2) Παναγιώτη Κουρουμπλή του Ελευθερίου στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 3) Γεώργιο Σταθάκη του Μηνά στη θέση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 4) Παναγιώτη Καμμένο του Ηλία στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 5) Νικόλαο Φίλη του Αριστοτέλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 6) Νικόλαο Κοτζιά του Αγγέλου στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, 7) Νικόλαο Παρασκευόπουλο του Ανδρέα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 8) Γεώργιο Κατρούγκαλο του Στέλιου – Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 9) Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Υγείας, 10) Αριστείδη – Νικόλαο – Δημήτριο Μπαλτά του Αλεξάνδρου στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 11) Ευκλείδη Τσακαλώτο του Στεφάνου στη θέση του Υπουργού Οικονομικών, 12) Παναγιώτη Σκουρλέτη του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 13) Χρήστο Σπίρτζη του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 14) Θεόδωρο Δρίτσα του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 15) Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 16) Νικόλαο Παππά του Στυλιανού στη θέση του Υπουργού Επικρατείας, 17) Αλέξανδρο Φλαμπουράρη του Γερασίμου στη θέση του Υπουργού Επικρατείας, 18) Χριστόφορο Βερναρδάκη του Δημοσθένη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 19) Νικόλαο Τόσκα του Στεφάνου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 20) Ιωάννη Μουζάλα του Ευστρατίου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 21) Έλενα Κουντουρά του Αλεξάνδρου στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 22) Δημήτριο Βίτσα του Αθανασίου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 23) Αθανασία Αναγνωστοπούλου του Πέτρου στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 24) Κωνσταντίνο Φωτάκη του Εμμανουήλ στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 25) Νικόλαο Ξυδάκη του Γαλάτη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, 26) Δημήτριο Παπαγγελόπουλο του Παρασκευά στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 27) Θεανώ Φωτίου του Βασιλείου στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 28) Ουρανία Αντωνοπούλου του Αντωνίου στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 29) Παύλο Πολάκη του Πέτρου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, 30) Τρύφωνα Αλεξιάδη του Ζαφείρη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 31) Γεώργιο Χουλιαράκη του Μιχαήλ στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφαλμάτων στο αρχικό ακριβές αντίγραφο 32) Ιωάννη Τσιρώνη του Αγγέλου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 33) Μάρκο Μπόλαρη του Ηλία στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 34) Τέρενς − Σπένσερ – Νικόλαο Κουίκ του Φιλίππου στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 35) Όλγα Γεροβασίλη του Βασιλείου στη θέση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 36) Ιωάννη Μπαλάφα του Περικλή στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 37) Μαρία Κόλλια − Τσαρουχά του Ευστρατίου στη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 38) Αλέξανδρο Χαρίτση του Βύρωνα στη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 39) Θεοδώρα Τζάκρη του Εμμανουήλ στη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 40) Θεοδόση Πελεγρίνη του Νικολάου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 41) Ιωάννη Αμανατίδη του Γεωργίου στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, 42) Αναστάσιο Πετρόπουλο του Πέτρου στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 43) Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή του Νικολάου στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 44) Δημήτριο Καμμένο του Κωνσταντίνου στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ